در حال حاضر با توجه به برداشته شدن تخفیفات تشویقی رقابتی بیمه نامه های ثالث، تقریبا همه بیمه ها در رنج قیمتی یکسانی قرار گرفته اند. تخفیف بیمه بدنه کوثر 45 درصد می باشد +بن کارواش(روشویی) رایگان

(بیمه کوثر فلکه اول تهرانپارس)

نمایندگی باقری

 

منبع : طرحهای رایگان |ارزانترین بیمه شخص ثالث کدام است
برچسب ها : بیمه